Algemene informatie

Kwaliteitscertificaat klachtenregeling

Onderstaand certificaat geldt als bewijs van lidmaatschap bij brancheorganisatie SoloPartners en laat zien dat Egeltje Prikkel de klachtenregeling geheel op orde heeft volgens de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Ook laat het certificaat zien dat Egeltje Prikkel is opgenomen in het Zorgaanbiedersportaal (CIBG).

Klacht of opmerking?

Mocht je ergens een opmerking of een klacht ergens over hebben? Laat het dan vooral weten. Je kunt mij altijd persoonlijk aanspreken of:

  • mij bellen op 06 81 57 57 24;
  • een mail sturen naar info@egeltjeprikkel.nl;
  • een brief schrijven en deze verzenden naar Mgr. van de Weteringstraat 75, 3581 ED Utrecht.

Jouw klacht wordt middels een registratietool van SoloPartners geregistreerd. Klachten worden ten alle tijden vertrouwelijk behandeld.

Na het indienen van jouw klacht, wordt er contact met je opgenomen en gaan we in gesprek om het probleem op te lossen. 

 

Blijft de klacht na het gesprek bestaan? Dan kun je met behulp van het stroomschema (zie hieronder) een klacht indienen bij Stichting klachtenregeling. Zij nemen jouw klacht dan in behandeling.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Egeltje Prikkel wordt als zorgaanbieder verplicht om signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling te melden aan Veilig Thuis. Dit geldt voor zowel bij de cliënt als bij personen die de cliënt vergezellen.

Incidenten en calamiteiten

Wanneer een incident (een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of nog kan leiden tot schade bij de cliënt) heeft plaatsgevonden, wordt hiervan een incidentmelding gemaakt in de registratietool van SoloPartners. Bij een calamiteit (ernstig incident waarbij de cliënt ernstig schadelijk gevolg ondervindt), wordt een melding gedaan bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

Protocollen

Egeltje Prikkel werkt met in de begeleiding met de gestandaardiseerde protocollen en kwaliteitsstandaarden van Vilans. Indien er afgeweken dient te worden van deze protocollen (bijvoorbeeld omdat jij een protocol op maat hebt), dan wordt dit in jouw cliëntdossier beargumenteerd en verwerkt).

Elektronisch cliëntdossier

Wanneer je begeleiding ontvangt vanuit Egeltje Prikkel, krijg je een eigen cliëntdossier. Egeltje Prikkel werkt met Ons®, een integraal dossiersysteem van Nedap. Hierin wordt de continuïteit van de ondersteuning bijgehouden op basis van een begeleidingsplan. Jij en je verwanten kunnen jouw dossier inzien, zodat alles transparant blijft. Voor meer informatie over Ons® kun je kijken op: https://nedap-healthcare.com/oplossingen/ons/ons-voor-de-gehandicaptenzorg/ 

Reflecteren en intervisie

Om de kwaliteit van de zorgverlening onder de loep te nemen, wordt een aantal keer per jaar deelgenomen aan intervisiemomenten, die door SoloPartners worden aangeboden. 

Verklaring Omtrent het Gedrag

Er is ten alle tijden een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) beschikbaar. Deze is niet ouder dan drie maanden en mag altijd opgevraagd worden.

Privacybeleid

De privacy wordt gewaarborgd volgens de wettelijke standaarden en eisen van de Wet algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie kun je kijken in het privacybeleid, welke hieronder in te zien is.

Algemene voorwaarden

Voor de Algemene voorwaarden van Egeltje Prikkel kun je klikken op onderstaande knop. 

Egeltje Prikkel, beperking, natuurbeleving, begeleiding, dagbesteding, natuur, handicap, gehandicapt, zintuigen, gehandicaptenzorg, 1 op 1 begeleiding, EVB, MVB, LVB, zorg
Ga naar de inhoud