Nieuws en actualiteiten

23 januari 2023

Landelijke dag Aandacht voor pesten bij mensen met een (licht) verstandelijke beperking

one against all, all against one, discussion-1744093.jpg

Vandaag, op 23 januari, wordt er aandacht besteed aan het pesten van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

Deze kanjers zijn vaak kwetsbaar en komen minder makkelijk voor zichzelf op, maar worden vijf keer vaker gepest dan mensen zonder beperking.

Door stil te staan bij hun verhalen en pestgedrag te herkennen en te voorkomen, krijgt het probleem meer aandacht en kunnen we met zijn allen een bijdrage leveren aan het veilig maken/behouden van de omgeving.

Pestgedrag kan en mag niet genegeerd worden, waardoor het belangrijk is dat men stelling neemt tegen het pesten. Maar pestgedrag wordt niet altijd direct opgemerkt of als zodanig beschouwd. Kun jij onderscheid maken tussen plagen en pesten? En heb je er zicht op wat er zich online afspeelt? 

Je cliënten en de omgeving bewust maken van de impact van pesten kan helpen om in te laten zien dat het voor de gepeste heel vervelend kan zijn. Merk je pestgedrag op, ga dan in gesprek met gepeste én pester en kom erachter wat er speelt in de relatie tussen de twee kanten. 

Iedereen die zich in sociale kringen bevindt kan te maken krijgen met pestgedrag. Door te werken aan de houding tegenover pesters, kun je je cliënten leren om zelfverzekerder te worden. Cliënten pikken deze signalen snel op en dit kan weer bijdragen aan een veilige omgeving in een groep.

Wat doe jij om pesten te voorkomen?

Ga naar de inhoud